Organizator:

City Marketing partnerem konkursu Stop Hate

Podziel się

Stop Hate to międzynarodowy konkurs na poster o tematyce antyprzemocowej.

Konkursowi towarzyszyła wystawa, podczas której poznaniacy mogli zobaczyć aż 164 plakaty. Ich autorami byli artyści, projektanci i graficy z całego świata. Motywem przewodnim dla wszystkich grafik był sprzeciw wobec nienawiści, która objawia się w faszyzmie, rasizmie, ksenofobii i dyskryminacji.

Wystawa główna Stop Hate/ Poster Show wchodziła w skład imprez towarzyszących Malta Festival Poznań 2019. Jej organizatorami byli Malta Festival Poznań 2019 / Poznań Wolny od Nienawiści. Patronat nad wydarzeniem objął Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Również City Marketing miał swój udział w powstaniu wystawy, ponieważ to właśnie na naszym terenie,  w Holu Wschodnim Międzynarodowych Targów Poznańskich, przez 10 dni eksponowane były prace biorące udział w konkursie. U nas odbył się też wernisaż, któremu towarzyszyło wręczenie nagród.  Przedsięwzięcie wspieraliśmy także od strony marketingowej, wzmacniając przekaz o wystawie, za pomocą outdoorowej komunikacji.